24 november 2014, om 20:00, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Openbare fractievergadering PvdA Ouderkerk

De fractie van de PvdA bespreekt haar inbreng voor de komende commissievergaderingen.

Het gaat om de agenda’s van de commissies FEA (26/11), VROM (27/11), ABZ (1/12) en W&O (2/12).
Iedereen is van harte welkom om met ons mee te praten en denken. Kun je er niet bij zijn maar wil je ons toch iets meegeven? Stuur dan een e-mail of neem contact op met een van onze fractieleden.