23 april 2013, Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel | Raadzaal gemeentehuis, Dorpsstraat 42, Ouderkerk aan den IJssel

Openbare fractievergadering

De fractie bespreekt haar inbreng voor de gemeenteraadsvergadering van 25 april.

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan het bestuur van de gemeente is van harte welkom om met de fractie mee te praten en te denken.