27 juli 2013, Kalverstraat 1, Ouderkerk aan den IJssel | Kalverstraat 1, Ouderkerk aan den IJssel

Openstelling dorpskerk

De Dorpskerk van Ouderkerk aan den IJssel is zaterdag 27 juli a.s. van 13.30 tot 15.30 uur opengesteld voor het publiek.
Er zijn rondleidingen waarin de historie van de kerk en het praalgraf centraal staan, er zijn foto’s en archiefmaterialen te zien (o.a. van het busongeluk van 20 november 1941) en er kan een kijkje bij de speeltafel van het orgel genomen worden.
Het historische Kamorgel – een van de best bewaard gebleven exemplaren van orgelbouwer Willem Hendrik Kam – wordt regelmatig gedemonstreerd.

Op dezelfde tijd kan ook een bezoek worden gebracht aan de vlakbij de kerk gelegen Oudheidkamer van Historische Vereniging ‘Ouderkerck op d’ IJssel’, waar dit jaar een expositie is te zien over het 750-jarig bestaan van Ouderkerk aan den IJssel.