9 oktober 2014, om 19:30, Gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk | Gemeentehuis Nederlek, Burg. Van der Willigenstraat 58, Lekkerkerk

Radenconferentie K5

Radenconferentie/gezamenlijke commissievergadering van de K5-gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist.

Op de agenda:
■ Verordeningen omtrent de Participatiewet
■ Stand van zaken omtrent het Sociaal Domein