11 november 2014

19 november rijdt de Rode Taxi weer naar het stembureau

Woensdag 19 november, de dag dat de inwoners van de Krimpenerwaard hun nieuwe gemeenteraad kiezen, haalt de PvdA uiteraard haar Rode Taxi uit de garage. Wie fysieke problemen heeft en daardoor niet naar het stembureau kan, wordt door ons thuis opgehaald en weer thuisgebracht.

De Rode Taxi is een traditionele en hoog gewaardeerde service van de PvdA. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gebruikmaken van hun democratisch stemrecht. Een lichamelijke beperking mag nooit een reden zijn om niet te gaan stemmen.

Wilt u 19 november graag zelf uw stem uitbrengen maar bent u daartoe fysiek moeilijk toe in staat, neem dan contact met ons op via het nummer 06-3861 4135. Dat is het nummer van ons Ombudsteam dat wij nu ook even voor dit doel gebruiken. Een van onze mensen zal vervolgens een afspraak met u maken over de tijd waarop u wordt opgehaald. De stembureaus zijn open van half acht ’s morgens tot negen uur ’s avonds.

stempotloodkrw191114mettekst19november200U kunt ook iemand anders voor u laten stemmen, het zogeheten ‘stemmen bij volmacht’. U kunt dan iemand een volmacht verlenen die in dezelfde gemeente woont. Achterop uw stempas staat het volmachtbewijs. Hiermee kunt u een volmacht geven aan een andere kiesgerechtigde binnen de gemeente. Naast de stempas moet u de persoon aan wie u uw stempas (volmachtbewijs) geeft ook (een kopie van) uw identiteitsbewijs meegeven. Dit kan een paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsdocument zijn. Op de dag van de verkiezingen (19 november 2014) mag uw identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen zijn. Om te kunnen stemmen mag u dus een identiteitsbewijs gebruiken waarop staat ‘geldig tot 19 november 2009’, of elke latere datum.

Of u nu kiest voor de Rode Taxi of voor stemmen bij volmacht: laat uw stem 19 november in ieder geval niet verloren gaan!

Veel gestelde vragen over de verkiezingen