11 juli 2013

PvdA en CDA: ‘Nu vooruitkijken!’

Wie dacht dat met het K5-besluit van minister Ronald Plasterk een eind zou komen aan het gekibbel over K5 of K6, komt bedrogen uit. In Ouderkerk bijvoorbeeld willen PvdA en CDA nu aan de slag om van de K5-fusie een succes te maken, maar de andere fracties blijven hardnekkig tegen de stroom in zwemmen.

Het college moet, vinden SGP, VVD en ChristenUnie, voor de zoveelste keer in Den Haag de boer op om daar te gaan pleiten voor een K6-gemeente, dus met Krimpen aan den IJssel. Dat die gemeente zelf helemaal niet wíl, lijkt deze partijen niet te storen. Terecht zei burgemeester John de Prieëlle dat het niet verstandig is om met vier, vijf gemeenten om een onwillige bruid heen te draaien. Daar kan geen gelukkig huwelijk uit voortkomen.

De drie fracties deden met hun motie de discussie die 6 juni ook al in de raad is gevoerd, nog eens dunnetjes over. De PvdA en het CDA daarentegen vinden dat alle argumenten en voors en tegens nu wel genoeg zijn gewisseld en willen vooruit, zodat er op 1 januari 2015 een krachtige gemeente staat die de grote nieuwe taken die op het lokaal bestuur afkomen, goed kan uitvoeren. De Krimpenerwaard heeft kansen genoeg gehad om zelf de regie over het proces te houden, vindt de PvdA, maar die niet benut. Niet voor niets verwijst de minister in zijn brief fijntjes naar de ruimte die zijn ambtsvoorganger Liesbeth Spies de gemeenten bood om als K5 de ambtelijke organisaties samen te voegen. Dan zou een herindeling waarschijnlijk van de baan zijn geweest. Die strohalm hebben de verdeelde gemeenten niet gegrepen. Bergambacht, Ouderkerk en Nederlek vluchtten in een tot mislukken gedoemd en inmiddels op de klippen gelopen BON-avontuur.

Ongetwijfeld zullen de andere partijen gaan proberen hun partijgenoten in de Tweede en Eerste Kamer te overtuigen van het nut van een K6-gemeente. Maar ook die hebben te maken met een Krimpen dat vasthoudt aan zijn zelfstandigheid. Bovendien zullen zij ook het – herhaalde – advies van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Zuid-Holland om te komen tot een snelle K5-fusie, zwaar laten wegen. En ook zij weten dat haast geboden is nu het Rijk per 1 januari 2015 enorme opgaven op het gebied van zorg, jeugd en werk toevoegt aan het gemeentelijk takenpakket.

Al met al is het nog geen gelopen race, maar wij willen niet langer achterom kijken maar naar de toekomst. En vooralsnog is dat geen K6, maar K5. Een te verwachten en logisch besluit van de minister die net als wij veel belang hecht aan de datum van 1 januari 2015. En die kan alleen worden gehaald zonder de onwillige bruid Krimpen er aan de haren bij te slepen.