9 augustus 2013

Weer maatregelen nodig tegen lekken olie uit Geitenwei

Als gevolg van de golfslag en zuigkracht van passerende schepen spoelt de afdeklaag van de Geitenwei in Gouderak weg. De provincie neemt de komende weken tijdelijke maatregelen om te voorkoming dat er nog meer olie uit de zelling in de Hollandsche IJssel lekt.

Die tijdelijke maatregelen bestaan uit het aanbrengen van een nieuwe afdeklaag van aan elkaar genaaide zandzakken die vervolgens worden gevuld met zand en dan als één grote deken een goede bescherming tegen de erosie moeten bieden. Deze herstelmaatregel blijft gehandhaafd tot de uitvoering van de definitieve maatregelen in 2014.

Dat heeft de gemeente Ouderkerk vandaag laten weten aan de gemeenteraad. Verwacht wordt dat de werkzaamheden 30 augustus 2013 zijn afgerond. Daarna vindt volgens planning de beplanting eind september plaats.

Grote schepen als deze veroorzaken het wegspoelen van de afdeklaag van de Geitenwei.

Grote schepen als deze veroorzaken het wegspoelen van de afdeklaag van de Geitenwei.

De zelling Geitenwei raakte tussen 1958 en 1960 als gevolg van ophogingen met bedrijfsafval en huisvuil ernstig verontreinigd. De vervuiling bestond uit zware metalen, minerale olie, vluchtige aromaten en pesticiden. In mei 2010 startte een aannemer met de sanering van de Geitenwei. Dit in het kader van het project Hollandsche IJssel. De verontreiniging werd ‘ingepakt’ en daarbovenop kwam een leeflaag van schone grond. Het terrein heeft een natuurfunctie gekregen en is in beheer bij natuurorganisatie Het Zuid-Hollands Landschap.

In oktober 2010 kreeg de gemeente voor het eerst een melding van nieuwe vervuiling. Er zijn toen tijdelijke voorzieningen getroffen om de verspreiding van olie naar de Hollandsche IJssel te voorkomen. In de daaropvolgende winterperiode werd het ‘oppersen’ van olie en water een tijd lang niet waargenomen.
Tot eind 2011, toen weer opborrelende olie werd geconstateerd. Naar aanleiding daarvan bracht de provincie drains aan om te voorkomen dat er nog langer olie zou vrijkomen. En nu zijn dus voor de derde keer maatregelen nodig om verspreiding van de vervuiling tegen te gaan.

In juni 2012 stelden wij al schriftelijke vragen aan het college van B en W omdat wij betwijfelden dat de sanering van de Geitenwei goed was uitgevoerd. Wethouder Theo Segers verwees toen naar de provincie Zuid-Holland die verantwoordelijk is voor de sanering.

Weer maatregelen nodig op Geitenwei (Het Kontakt, 21 augustus 2013)
Voormalige vuilstortplaats de Geitenwei spuwt nog steeds viezigheid uit
(AD Gouda, 14 augustus 2013) 
Werkzaamheden Geitenwei Gouderak
(nieuwsbericht gemeente Ouderkerk, 12 augustus 2013)