12 juli 2013

Alleen PvdA komt op voor Beijerschewegje

Als het gaat om bescherming van het cultuurhistorisch karakter van de Krimpenerwaard hoeft men niet te rekenen op de gemeenteraad van Ouderkerk. Met uitzondering van de PvdA laat de raad liever de oren hangen naar het belang van een enkele agrariër.

Het college van burgemeester en wethouders, met wethouders van VVD en ChristenUnie, wil de aanleg van een nieuw fietspad in de polder niet ten koste laten gaan van het cultuurhistorisch karakter van het Beijerschewegje, een van de ‘kroonjuwelen’ van het landschap. In plaats daarvan kiezen zij voor een ander tracé.

De PvdA juicht die keuze van harte toe, maar wij zijn de enige. VVD, SGP, ChristenUnie en CDA hadden in de raadsvergadering van woensdag 10 juni geen boodschap aan het unieke karakter van het Beijerschewegje, maar willen een tracé dat pal naast het Beijerschewegje zou komen te liggen. Zij kozen daarmee de zijde van een enkele agrariër – overigens geen inwoner van de gemeente Ouderkerk maar van Vlist. Die voelt zich in zijn belang aangetast omdat het fietspad mogelijk, wanneer hij eventueel besluit tot aankoop van aan zijn huidige terrein grenzende percelen, zijn land doorsnijdt.

Tot besluitvorming kwam het niet in de raad, omdat het voornemen van het college slechts in een memo was verwoord. Maar om het fietspad te realiseren is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig en VVD, SGP, ChristenUnie en CDA lieten nu alvast weten daar niet mee in te stemmen.

De meerderheid van de Ouderkerkse raad heeft geen boodschap aan het unieke karakter van het Beijerschewegje.

De meerderheid van de Ouderkerkse raad heeft geen boodschap aan het unieke karakter van het Beijerschewegje.

Wethouder Theo Segers (ChristenUnie) deed geen enkele poging om het eigen beleid te verdedigen maar leek zich direct al neer te leggen bij de opvatting van de meerderheid van de raad. Het college gaat nu in overleg met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Vlist, die al akkoord zijn met het tracé dat het Beijerschewegje intact laat. Het grootste deel van het tracé loopt door de gemeente Vlist.

Wij hopen dat Vlist en de provincie voet bij stuk zullen houden. Als partijen er onderling niet uitkomen, kan de provincie een bestemmingsplanwijziging ‘overrulen’ en met een inpassingsplan komen. Dan staat Ouderkerk buitenspel. Eerder gebeurde dat met het tracé van de Zuidwestelijke Randweg, toen de meerderheid van de Ouderkerkse raad, bestaande uit dezelfde vier genoemde partijen, ook dwars ging liggen.

11 redenen waarom we van het Beijerschewegje af moeten blijven (14 juli 2013)
Ouderkerkse raad zet streep door gekozen tracé fietspad (Het Kontakt, 14 juli 2013)
Tracé fietspad toch weer ter discussie (21 juni 2013)
Nieuw fietspad moet karrenspoor worden (19 juni 2013)