25 april 2014

Applaus voor visie op locatie Geerestein

De stedenbouwkundige visie op de locatie-Geerestein in Ouderkerk aan den IJssel kan rekenen politieke steun. De gemeenteraad toonde zich donderdagavond unaniem enthousiast over deze eerste schets.

De PvdA vroeg nog aandacht voor de 3%-norm voor speelruimte. In 2002 besloot de gemeenteraad met een motie dat bij de (her)inrichting van de openbare ruimte en bij nieuwbouwprojecten ten minste drie procent moet worden gereserveerd voor buitenspeelruimte. PvdA-raadslid Leen van Winden vroeg ook aandacht voor de parkeernorm en de verkeersveiligheid.
Wethouder Ria Boere zei dat het nog slechts gaat om een ‘visie’ en dat van een concrete invulling nog geen sprake is, maar zij zegde toe dat de speelruimtenorm en de parkeernorm worden meegenomen in het te volgen traject. Bij eerdere grote projecten in Ouderkerk werd vooral de speelnorm nogal eens ‘vergeten’.

Fraaie plannen voor ‘gebied Geerestein’ (Het Kontakt, 29 april 2014)

visielocatieGeerestein545

Stedenbouwkundige visie locatie Geerestein