21 maart 2014

‘Avond van de gebroken belofte’

De avond van de gebroken belofte. Zo noemde PvdA’er Jos Simons donderdag 20 maart, de dag dat de gemeenteraad van Ouderkerk de deur wagenwijd openzette voor de komst van een nieuw kerkgebouw aan de Abelenlaan. Alleen de PvdA en de VVD hielden vast aan de belofte dat de kavel groen zou blijven.

Dankzij het vaststellen van een zogenaamde ‘stedenbouwkundige visie’ op de veelbesproken groenstrook door een christelijke meerderheid van ChristenUnie, SGP en CDA kan de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG) haar plannen voor een nieuw kerkgebouw, met bijna 900 zitplaatsen, nu gaan uitwerken. Formeel kan de raad in een later stadium alsnog besluiten de bouw niet toe te staan, maar moreel is er geen weg terug, zo erkende burgemeester John de Prieëlle in een reactie op vragen van de PvdA.

Jos Simons: Vertrouwen van de inwoners in de gemeente is geschaad.

Jos Simons: Vertrouwen van de inwoners in de gemeente is geschaad.

Jos Simons zei dat het vertrouwen van de burgers in het gemeentebestuur een flinke knak heeft gekregen. Hij herinnerde aan de uitspraak van de raad uit 2005 toen bij (een door de VVD ingediende) motie werd bepaald dat er alleen groene ontwikkelingen mogen plaatsvinden op deze kavel en dat voor dit gebied ‘de hoogste graad van planologische bescherming’ moet gelden. Dat beleid is in oktober 2012 met het vaststellen van de Structuurvisie 2030 nog door de raad bevestigd. Ook in het bestemmingsplan heeft de hele kavel een groene bestemming.

Dat de SGP voor het plan zou stemmen, is geen verrassing. Het nieuwe kerkgebouw wordt toch zoiets als haar eigen ‘clubhuis’. De ChristenUnie repte met geen woord over de eerdere uitspraken die de gemeente over de groenstrook had gedaan. Blijkbaar had zij geen boodschap aan de belofte aan de omwonenden. De enkele technische vragen die Arie Burger van de ChristenUnie stelde betroffen slechts de ondernemers in het Zijdepark. Dat ook de ChristenUnie het plan uiteindelijk zou omarmen, was evenmin een verrassing.

Ria Boere (VVD) en Leen van der Vlist (CDA) spelen een dubieuze rol in de kerkkwestie.

Ria Boere (VVD) en Leen van der Vlist (CDA) spelen een dubieuze rol in de kerkkwestie.

Dubieuzer is de rol van het CDA. Die partij was in 2005 nog een van de ondertekenaars van de motie, maar vond nu niet langer dat voor de groenstrook ‘de hoogste graad van planologische bescherming’ moest gelden. Ook CDA-fractievoorzitter Leen van der Vlist liet het belang van de omwonenden ongenoemd; een verklaring waarom het CDA was ‘gedraaid’ gaf hij niet.

De fractie van de VVD was en is, evenals de PvdA, tegen het bouwplan. VVD-wethouder Ria Boere echter nam geen minderheidsstandpunt in het college in – en is dus vóór de komst van een kerk. Terwijl zij in 2005, als VVD-lid van de commissie VROM, nog fel tégen was. Zij noemde het toen ‘onbehoorlijk bestuur’ dat bewoners twee maal dezelfde procedure betreffende eenzelfde perceel dienden te doorlopen. Jos Simons vroeg haar of ze het nu dan geen ‘onbehoorlijk bestuur’ noemt, nu bewoners voor de derde keer kosten moeten gaan maken om de kerk tegen te houden. Daarop bleef de wethouder het antwoord schuldig.

De PvdA wilde ook dat Ria Boere, als wethouder ruimtelijke ordening, de verantwoordelijkheid voor dit dossier zou overnemen. Die ligt nu bij burgemeester De Prieëlle. Volgens Jos Simons hoort een politiek gevoelig onderwerp door een wethouder te worden behandeld. De burgemeester kan immers niet door de kiezer ter verantwoording worden geroepen. Ria Boere, beoogd lijsttrekker van de VVD bij de herindelingsverkiezingen van 19 november 2014, houdt nu schone handen.
Boere ontraadde nog wel een amendement van de SGP omdat dat zou kunnen leiden tot een grotere kerk (zie tekening hieronder) dan in het collegevoorstel stond. Voor Boere was het collegevoorstel het maximaal acceptabele. Maar toen het amendement dankzij de christelijke partijen werd aangenomen, deed ze er het zwijgen toe. Ze hád natuurlijk eervol op kunnen stappen uit het college, maar liet die kans voorbijgaan.
Ook het voorstel van de PvdA om dit politiek gevoelige dossier over te laten aan een nieuwe gemeenteraad, veegde De Prieëlle van tafel.

De PvdA vindt het optreden van de gemeenteraad en het college een beschamende vertoning. Daar deed de burgemeester aan mee, toen hij de komst van een nieuwe kerk een ‘duurzame’ oplossing vond: dan hoeven er op zondag immers minder auto’s van Ouderkerk naar Krimpen aan den IJssel te rijden, en terug. Dat er straks auto’s vanuit Krimpen en Capelle naar Ouderkerk komen, omdat hier dan een grote kerk met een enorme parkeerplaats is, daar ging hij gemakshalve aan voorbij.

Het onderwerp zal de komende maanden nog regelmatig terugkomen op de agenda van de Ouderkerkse politiek. Zo moet het bestemmingsplan worden aangepast, waar bezwaarprocedures tegen kunnen worden gevoerd door belanghebbenden. Of het uiteindelijk weer tot een zaak bij de Raad van State komt, is nu niet te voorzien.
Gevreesd mag worden dat met het besluit van de gemeenteraad van donderdagavond, de HHG ruim baan heeft gekregen en er geen weg terug meer is. De komst van de kerk en daarmee het verdwijnen van de groene buffer tussen bedrijventerrein en woongebied, lijkt niet meer tegen te houden.

Een schets van de kerk zoals de HHG die voor ogen heeft. Deze is groter dan die in de stedenbouwkundige visie staat; niettemin stemden ChristenUnie en CDA in met het voorstel een gebouw als dit mogelijk te maken op de groenstrook.

Een schets van de kerk zoals de HHG voor ogen staat. Deze is groter dan de tekening in de stedenbouwkundige visie; niettemin stemden ChristenUnie en CDA in met het voorstel van de SGP om een gebouw als dit mogelijk te maken op de groenstrook. De afmetingen die bij deze schets horen zijn: lengte 60m, breedte 25m, goothoogte 7,20m, nokhoogte 14m, hoogte zijnokken 12m. Totaal bebouwd oppervlak 1.290m2.

Bouw kerk HHG stap dichterbij (Het Kontakt, 25 maart 2014)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
College zet druk achter plan nieuwe kerk (21 februari 2014)
VVD/CU-college stelt groenstrook Abelenlaan ter discussie (10 februari 2014)
Opnieuw verzet omwonenden Abelenlaan tegen nieuwe kerk (18 december 2013)