19 februari 2013

Baken haakt af, minder woningen in Gouderak

Het Baken is afgehaakt in de nieuwbouwplannen in het centrum van Gouderak. De Woningstichting Gouderak (WSG) en de Hervormde Gemeente zijn er niet in geslaagd hun conflict bij te leggen. Het Baken blijft nu op de huidige locatie en wordt niet geïntegreerd in het grotere project van de WSG.

Hierdoor kunnen er nu geen 15 maar slechts 12 woningen worden gebouwd.
Dit hebben WSG en de Hervormde Gemeente, eigenares van Het Baken, in een gezamenlijke brief aan de inwoners van Gouderak laten weten.
Eerder had de WSG een kort geding aangespannen tegen de Hervormde Gemeente, maar dat is nu van de baan. Besloten is dat beide partijen elk hun eigen plan trekken. De WSG start in april met de bouw van 12 woningen op de locatie Centrum. Dat zijn er drie minder dan gepland omdat het gebouw van Het Baken voorlopig blijft staan. In maart/april start WSG de verbouwing van het Rabobankgebouw tot gezondheidscentrum. Het multifunctionele karakter is, met het afhaken van Het Baken, komen te vervallen.

In december stemde de gemeenteraad van Ouderkerk nog in met een leefbaarheidssubsidie voor het project, voor het realiseren van een gezondheidscentrum annex verenigingsgebouw.