21 maart 2013

Bergambacht, Nederlek niet blij met kostenverdeling BON

Bergambacht en Nederlek zijn boos dat de Ouderkerkse gemeenteraad op 7 februari unaniem instemde met een motie van de PvdA om de kosten van de BON-samenwerking eerlijk te delen naar rato van het aantal inwoners.

In de praktijk zou dat betekenen dat Ouderkerk 25 procent zou betalen, Bergambacht 31 en Nederlek 44 procent.
Alle partijen van de gemeenteraad van Ouderkerk stelden zich in februari zonder discussie achter de inhoud van de motie. Burgemeester John de Prieëlle heeft zich bij zijn collega’s van Bergambacht en Nederlek vervolgens sterk gemaakt voor de uitvoering ervan, maar donderdagavond moest hij de gemeenteraad vertellen dat dat toch een lastige klus lijkt te worden. De beide andere gemeenten zijn volgens hem van mening dat iedereen evenveel moet betalen of anders maar beter helemaal niet mee kan doen aan de fusie van de ambtelijke organisaties van de drie gemeenten.
De Prieëlle wilde over het conflict verder geen mededelingen doen. Hij komt hier later in een commissievergadering op terug.