19 augustus 2014

‘Betaalbaar wonen in de nieuwe gemeente’

Betaalbare woningen in de huursector en sociale koopwoningen blijven nodig om leegloop van de woonkernen tegen te gaan. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Nieuwe kansen!’ van de PvdA Krimpenerwaard.

Het programma wordt zaterdag 23 augustus, op de braderie in Stolwijk, gepresenteerd.

De PvdA wil zich de komende jaren inzetten voor goede en voldoende woningen voor starters. Door hen in het gebied te houden leggen we een basis voor het bereikbaar en in stand houden van onze voorzieningen, zo staat in het programma. ‘Slopen van goedkope woningen om plaats te maken voor duurdere is voor ons niet aan de orde. Zij moeten behouden blijven om de betaalbare woningvoorraad op peil te houden. Een goede balans tussen dorpsvernieuwing en behoud van het oude is belangrijk, maar die mag niet leiden tot verwaarlozing van de woningvoorraad. Waar nodig vindt renovatie plaats.’

Daarnaast staan wij voor aanpasbare woningen voor senioren die daardoor zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, in hun eigen omgeving en bij de eigen netwerken.

Lees ook onze verkiezingspagina