19 juli 2013

Betere communicatie project Dorpsstraat

De werkzaamheden rond Dorpsstraat 46-56 in Ouderkerk aan den IJssel (de voormalige locatie-Duijm) zijn niet zonder slag of stoot verlopen. Begin juli kwamen omwonenden in verzet tegen een onaangekondigde wegafzetting en onveilige situaties.

Grote klacht was dat er geen helder aanspreekpunt was waar men met klachten terechtkon.

Vrijdag 19 juli was de Dorpsstraat gestremd.

Vrijdag 19 juli was de Dorpsstraat gestremd.

De ontwikkelaar en de aannemer hebben inmiddels hun excuses aangeboden en de communicatie verbeterd. Zo is in de buurt een eerste nieuwsbrief verspreid met een planning van de werkzaamheden. Daarin stonden ook een e-mailadres en een 06-nummer van de ontwikkelaar.

Ook het veer was lastig bereikbaar.

Ook het veer was lastig bereikbaar.

De gemeente Ouderkerk heeft naar aanleiding van de klachten bovendien een toezichthouder aangesteld. Ook zijn 06-nummer is vermeld in een brief van de gemeente aan de omwonenden. Het college belooft de werkzaamheden op de voet te zullen volgen. Dat is niet zo moeilijk omdat het gemeentehuis pal naast de werklocatie ligt.