5 april 2014

‘Breng Baken en Dorpshuis samen onder één dak’

Nieuwbouw van kerkelijk gebouw Het Baken zorgt voor een waardedaling van de nieuwe woningen in Gouderak-Centrum. Beter is de activiteiten van Het Baken en het Dorpshuis onder één dak te brengen. Dat vindt de Woningstichting Gouderak (WSG).

Tijdens de laatste vergadering van de Ouderkerkse gemeenteraad hield WSG-voorzitter Karel van Berk een pleidooi voor een gezamenlijke eigendoms- en beheersconstructie van beide verenigingsgebouwen. Twee gebouwen in een klein dorp als Gouderak is een ‘overmaat aan maatschappelijk vastgoed’ en een ‘te grote structurele kostenpost’ voor de gemeenschap, stelde Van Berk. ‘Het ontwikkelen van Het Baken en het Dorpshuis onder één dak, met respect voor elkaar identiteit, leidt tot een mogelijk hanteerbare kostenpost voor de lokale gemeenschap.’

Een gebouw als het Baken in het 'nieuwe' centrum van Gouderak zorgt voor waardedaling van de woningen, vindt de Woningstichting.

Een gebouw als Het Baken in het ‘nieuwe’ centrum van Gouderak zorgt voor waardedaling van de woningen, vindt de Woningstichting.

De gemeenteraad sprak over een verandering van de voorwaarden voor het verstrekken van een Europese leefbaarheidssubsidie (Leadersubsidie). Volgens de oorspronkelijke plannen zou de subsidie worden verleend als het gebouw van de voormalige Rabobank zou worden uitgebreid; Het Baken zou daarin, als onderdeel van een multifunctioneel gebouw, worden geïntegreerd. Omdat de onderhandelingen hierover tussen WSG en Het Baken stukliepen, is die uitbreiding niet doorgegaan. Daarom had het college van burgemeester en wethouders de raad voorgesteld, die voorwaarde te schrappen.

WSG-voorzitter Van Berk vroeg de raad dat collegevoorstel over te nemen. Hij kondigde ook aan gerechtelijke stappen te ondernemen, als de gemeente Het Baken toestemming geeft op de huidige locatie een nieuw gebouw neer te zetten.
Alleen de PvdA ondersteunde het voorstel van het college om de subsidievoorwaarden aan te passen. ChristenUnie en SGP waren hier tegen, het CDA vroeg om uitstel van besluitvorming tot de vergadering van 24 april. Dat gebeurde uiteindelijk, maar VVD-wethouder Ria Boere gaf al aan er weinig hoop op te hebben dat Het Baken alsnog met de WSG in zee gaat om samen iets van de grond te krijgen. ‘Als een van de twee partijen niet samen wil bouwen, dan houdt het op. De WSG heeft met haar woningbouw en het Dokter Boumanhuis een enorme maatschappelijke meerwaarde gecreëerd voor Gouderak en daarbij rekening gehouden met de toekenning van de Leadersubsidie’, zo gaf ze al een voorschot op het standpunt dat het college ook op 24 april weer zal innemen. Ze vond het ‘triest dat in Gouderak op deze manier met elkaar wordt omgegaan.’

De PvdA kan dat alleen maar onderstrepen. Plaatsvervangend fractievoorzitter Jos Simons: ‘De PvdA ziet de insteek van de WSG als een teken van hoop. De WSG spreekt de hoop uit dat er nog iets van te maken is, ondanks dat alles is vastgelopen. Ik klamp mij aan die hoop vast.’

Eerdere berichten over dit onderwerp:
WSG weigert bouwplan dorpskern Gouderak aan te passen (13 september 2013)
Gedoe over nieuwbouwplannen Gouderak-Centrum (8 april 2013)
Baken haakt af, minder woningen in Gouderak (19 februari 2013)