22 mei 2013

De Prieëlle kondigt verbeterplan voor VVE aan

Volgens burgemeester John de Prieëlle ligt er al drie weken een plan op zijn bureau om de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Ouderkerk te verbeteren. Maar het college heeft er nog geen oordeel over gegeven.

Zodra dat het geval is, stuurt De Prieëlle het plan zo snel mogelijk naar de commissie Welzijn & Onderwijs van de gemeenteraad. Dat heeft hij de commissie dinsdagavond beloofd.

De PvdA had de burgemeester, die tevens portefeuillehouder onderwijs is, vragen gesteld naar aanleiding van het zeer kritische rapport van de Onderwijsinspectie over de manier waarop met name in Gouderak inhoud wordt gegeven aan de bestrijding van (taal)achterstand bij jonge kinderen. Op diverse onderdelen blijkt de gemeente niet of nauwelijks aan haar wettelijke taken te voldoen.

Zodra het verbeterplan van het college bekend is, zullen wij dit belangrijke onderwerp opnieuw op de agenda zetten.

Kritisch oordeel over voorschoolse educatie