7 oktober 2014

‘College manipuleert kerkbouw’

‘College en kerkbestuur manipuleren kerkbouw’. Dat is de kop boven een ingezonden brief van Ouderkerker Cees van Vliet, vandaag in het huis-aan-huisblad Het Kontakt.

De briefschrijver reageert hiermee op de stukken die ter inzage liggen bij de gemeente. ‘Nu wordt pas echt duidelijk hoe er wordt gesjoemeld met onderzoeken, voorschriften, regels en maatvoeringen voor de bouw van een kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente’, schrijft Van Vliet, die overigens aangeeft niet tegen de bouw van een kerk te zijn, maar wel op deze locatie. ‘Die is door de bevolking, via de door ons gekozen gemeenteraad, gewaarmerkt als groene buffer tussen bedrijventerrein en woonkern.’

Tot 29 oktober kunnen nog zienswijzen (bezwaren) worden ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning die de weg vrijmaakt voor de bouw van de kerk.

‘College en kerkbestuur manipuleren kerkbouw’
(Ingezonden brief in Het Kontakt, 7 oktober 2014)

Nieuwe kritiek op bouw kerk (AD Rotterdam Oost, 8 oktober 2014)

Meer informatie over het indienen van een zienswijze

Raad stemt in met kerkgebouw HHG (12 september 2014)