16 mei 2014

College moet huiswerk veerdienst Gouderak overdoen

De commissie VROM van de Ouderkerkse gemeenteraad heeft wethouder Theo Segers nieuw huiswerk gegeven. De brief waarin hij vier toekomstscenario’s schetste voor het geval de huidige exploitant van het veer tussen Gouderak en Moordrecht ermee stopt, was voor de commissie onvoldoende.

De gemeenteraad had eerder al uitgesproken dat het college alles moet doen om te voorkomen dat er geen pont meer vaart tussen beide dorpen. Met de brief had wethouder Segers (ChristenUnie) gehoopt aan deze opdracht te voldoen, maar de commissie vond het onvoldoende.
Vooral PvdA-commissielid Arnold Boer liet weinig van de brief heel. De cijfers klopten niet of waren niet onderbouwd, evenmin als de aannames. Ook spraken de cijfers elkaar volgens Boer tegen. Hij noemde het stuk een ‘systematisch rommeltje’. ‘Het is goed bedoeld, maar het rammelt aan alle kanten. Dit kan zo niet.’
De wethouder moest een reactie op de gedetailleerde vragen van Boer schuldig blijven, maar beloofde ze schriftelijk te beantwoorden.

Eerder al had de PvdA bij monde van fractievoorzitter Aris Maat laten weten dat de vier geschetste toekomstscenario’s niet uitputtend waren. Zo ontbrak een (goedkopere) constructie die Ouderkerk toepast op het veer tussen Ouderkerk aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel. Ook zou het college moeten onderzoeken of het Schoonhovense model, waar de gemeente aandeelhouder van het veer is, hier kan worden ingevoerd. Maat vroeg zich verder af hoe het kan dat het college een halfjaar geleden nog schreef dat het veer structureel 35.000 euro per jaar tekort komt, terwijl de nu geschetste scenario’s allemaal uitgaan van bedragen die vele malen hoger zijn.

De PvdA kreeg bijval van de ChristenUnie en de SGP. Commissiebreed is de Ouderkerkse politiek nog steeds van mening dat er een pontje moet blijven varen tussen Gouderak en Moordrecht. Het nut van deze voorziening zal zich de komende zomer weer bewijzen, wanneer de dijk tussen Gouderak en Gouda is afgesloten in verband met asfalteringswerkzaamheden.

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Vier toekomstscenario’s voor veerdienst Gouderak-Moordrecht (9 mei 2014)
Raad vindt motie over veer Gouderak ‘sympathiek’, maar steunt haar niet (7 februari 2014)
‘Onderzoek mogelijkheden om veerdienst te behouden’ (5 februari 2014)
‘Continuïteit veerdienst Gouderak-Moordrecht garanderen’ (17 januari 2014)
‘Pontje’ verdient steun van de gemeente (14 januari 2014)
Veerdienst nog niet uit de problemen (9 januari 2014)