25 augustus 2014

College Ouderkerk niet bekend met misstanden Promen

Het college van B en W van Ouderkerk ‘herkent zich niet’ in het beeld van Promen zoals dat is beschreven in het AD van 2 augustus. Recent is nog onderzoek gedaan bij Promen en daaruit kwamen geen voorbeelden van misstanden naar voren, schrijft het college in antwoord op vragen van de PvdA.

Volgens het college, dat zitting heeft in algemeen bestuur van de sociale werkvoorziening, wordt nu onderzocht ‘in hoeverre incidenten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden’ en of deze inmiddels al in behandeling zijn genomen. ‘Indien nodig zullen passende maatregelen worden genomen.’

Even verderop schrijft het college dat de directie van Promen al vanaf januari bij de ondernemingsraad van het bedrijf aandringt op een onderzoek naar de ‘sociale onrust’. Uit de beantwoording blijkt niet wat het college hiermee bedoelt.

Eerder liet het Ouderkerkse college weten de situatie ‘zeer serieus’ te nemen.

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Ouderkerk neemt situatie bij Promen ‘zeer serieus’ (8 augustus 2014)
PvdA wil duidelijkheid over Promen (4 augustus 2014)

Antwoord college Ouderkerk op PvdA-vragen over Promen, 21 augustus 2014