9 april 2013

College trekt nieuw voorstel direct weer terug

Het college van Ouderkerk kwam maandagavond in de commissie Algemeen bestuurlijke zaken (ABZ) met een voorstel voor de uitvoering van de motie over de verdeling van de BON-kosten, maar trok dat diezelfde vergadering weer terug. Het riep te veel vragen op bij de commissie. Het college gaat nu werken aan een nieuw voorstel.

Op 7 februari stemde de Ouderkerkse raad unaniem in met een motie van de PvdA waarin het college wordt opgedragen de kosten van de BON-samenwerking eerlijk te verdelen onder de gemeenten Bergambacht, Ouderkerk en Nederlek naar rato van het aantal inwoners. In de praktijk betekent dat, dat Ouderkerk 25 procent van de kosten betaalt, Bergambacht 31 en Nederlek 44 procent.
Omdat Bergambacht en Nederlek zich niet konden vinden in deze motie, kwam het college in de commissie ABZ met een groot aantal voorwaarden die uitvoering van de motie wél mogelijk zouden maken. Maar het college kon niet uitleggen waarom deze voorwaarden wel realistisch waren en de motie niet. PvdA-woordvoerder Jos Simons: ‘Ik begrijp niet waarom de BON-motie zoveel stof heeft doen opwaaien bij de andere gemeenten en waarom men wel met dit stuk zou kunnen instemmen.’

Het college komt voor de raadsvergadering van 25 april met een nieuw voorstel voor de uitvoering van de motie.

Bergambacht, Nederlek niet blij met kostenverdeling BON