18 april 2013

Commissie-Hendrikx: Herindeling is enige optie

Voor de Krimpenerwaard is er geen andere levensvatbare en duurzame optie dan een herindeling. Het is de enige manier waarop de lokale overheid in de Krimpenerwaard de grote maatschappelijke opgaven aan zal kunnen. Dat adviseert de commissie-Hendrikx aan de provincie Zuid-Holland.

De huidige samenwerking biedt onvoldoende perspectief en leidt vooral tot versnippering van aandacht, energie en slagkracht. BON-samenwerking, K5-samenwerking en samenwerking in De Nieuwe Regio hebben, door de gelaagdheid van gemeenschappelijke regelingen, gevolgen voor de democratische legitimatie.

De enige keuze die nog voorligt is volgens de commissie of dit een herindeling wordt van de Krimpenerwaard inclusief (K6) of exclusief (K5) Krimpen aan den IJssel. Omdat er in het gebied meer draagvlak is voor de K5-variant heeft deze de voorkeur. Tegelijkertijd kan de commissie zich voorstellen dat tegen de achtergrond van het langetermijnperspectief een K6-oplossing wenselijker is. In dat geval zou minister Ronald Plasterk nog voor de zomer een hoorzitting met de zes gemeenteraden moeten organiseren om hiervoor de handen op elkaar te krijgen.

Jan Hendrikx (rechts) overhandigt zijn advies aan burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda (voorzitter van De Nieuwe Regio). Gedeputeerde Rik Janssen (midden)heeft het advies over de Krimpenerwaard al in de hand.

Jan Hendrikx (rechts) overhandigt zijn advies aan burgemeester Milo Schoenmaker van Gouda (voorzitter van De Nieuwe Regio). Gedeputeerde Rik Janssen (midden)heeft het advies over de Krimpenerwaard al in de hand.

De commissie dringt in het advies Krimpenerwaard: een kwestie van kiezen aan op snelle besluitvorming omdat de slepende discussie ernstige schade toebrengt aan de slagkracht van het lokale bestuur in de Krimpenerwaard. ‘Dat kan het gebied zich niet langer veroorloven.’ Geconstateerd wordt dat het gebied ‘een geschiedenis van onenigheid’ kent.

Minister Plasterk heeft al aangegeven snel een knoop door te willen hakken. Hij wil het advies van de commissie-Hendrikx daarbij betrekken.

Het advies over de Krimpenerwaard is een nevenadvies bij de rapportage De drang naar groter, de hang naar kleiner over De Nieuwe Regio, een nieuwe samenwerkingsvorm in en rond Midden-Holland die de economische kracht van het gebied kan versterken. Naast voorzitter Jan Hendrikx bestaat de commissie uit Riek Bakker en Ronald Bandell.

Persberichten:
Externe Commissie Midden-Holland adviseert over versterken bestuurskracht Midden-Holland
Commissie Hendrikx brengt advies uit over Krimpenerwaard (persbericht BON-gemeenten, 18 april 2013)

Voorstellen fusies Krimpenerwaard en Gooi en Vechtstreek (VNG Magazine, 23 april 2013)
Gesprek met Plasterk is zeer gewenst (Het Kontakt, 23 april 2013)
Fusie vijf gemeenten Krimpenerwaard enige oplossing (Omroep West 21 april 2013)
‘Mogelijk op 1 januari 2015 al één gemeente’ (AD Rotterdam Oost, 20 april 2013
‘Fusie is onvermijdelijk’ (AD Rotterdam Oost, 19 april 2013)
Krimpenerwaard moet herindelen (Binnenlands Bestuur 19 april 2013)
Commissie Hendrikx: K5 of K6 (Het Kontakt, 18 april 2013)
Commissie Hendrikx: herindeling K5 of K6 (Dichtbij.nl, 18 april 2013)
‘Fusie in Krimpenerwaard onontkoombaar’ (Reformatorisch Dagblad, 18 april 2013)