17 januari 2014

‘Continuïteit veerdienst Gouderak-Moordrecht garanderen’

Als de huidige exploitant stopt met de veerdienst Gouderak-Moordrecht en de gemeente gaat deze opnieuw aanbesteden, dan moet worden voorkomen dat er in de tussentijd, tot een nieuwe exploitant is gevonden, een ‘pontloze’ periode ontstaat.

Dat zei PvdA-raadslid Leen van Winden donderdagavond in de commissie VROM. Hij kreeg bijval van Arie Burger (ChristenUnie) en Rianne de Groot (CDA).
Volgens PvdA en ChristenUnie moet er in ieder geval een voet/fietsveer blijven varen. Ze vroegen het college nu al te komen met een plan om de continuïteit van het veer veilig te stellen en niet te wachten tot de huidige exploitant er het bijltje bij neerlegt.

Wethouder Theo Segers zei dat de gemeente in gesprek is met de exploitant van veerdienst Vegomo. ‘We wachten al drie maanden op een beloofde accountantsverklaring. De bal ligt bij hem, wij kunnen nu niets doen.’

Wachten op de pont naar Moordrecht.

Wachten op de pont naar Moordrecht.

Segers wierp ook de vraag op, in hoeverre het dorp Gouderak gebaat is bij het instandhouden van een veer. ‘Wordt de leefbaarheid juist niet geschaad? Is het niet Moordrecht dat het meest van het veer profiteert?’ Hij benadrukte dat hij het antwoord op deze vraag niet wist, maar de opmerking ontlokte toch een tegenreactie van PvdA-commissielid Arnold Boer. ‘Die vraagstelling is tendentieus’, zei hij. ‘Het staat buiten kijf dat de veerverbinding, die al eeuwen bestaat, voor Gouderak een belangrijke zaak is. Het verbindt het hart van twee gemeenschappen. Dat is anders dan het veer vanuit Ouderkerk aan den IJssel. Dat eindigt in niemandsland. We moeten het veer niet ter discussie stellen. Je kunt niet zeggen dat stoppen in het belang van Gouderak is.’

Opvallend was de eenzijdige interpretatie die de wethouder gaf aan het begrip ‘leefbaarheid’. Volgens Segers zou Moordrecht meer profiteren omdat meer Gouderakkers in Moordrecht winkelen dan andersom. Ook betwijfelde hij of Gouderakse verenigingen veel leden uit Moordrecht hebben. De PvdA is van mening dat leefbaarheid niet in geldstromen of in ledenaantallen van verenigingen kan worden uitgedrukt. Het feit dat voorzieningen in Moordrecht dankzij het veer bereikbaar zijn, draagt bij aan een grotere aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Gouderak. Andersom geldt voor inwoners van Moordrecht dat bijvoorbeeld het zwembad van Gouderak nu goed bereikbaar is, en een goed draaiend zwembad is ook belangrijk voor de leefbaarheid van Gouderak.

Leen van Winden kondigde aan in de raadsvergadering van 6 februari te komen met een motie over de veerverbinding. Het zou goed zijn dat tegen die tijd meer duidelijk is over de huidige financiële situatie van het veer, waaronder de subsidie die de exploitant ontving van de provincie en de opbrengst van de verkoop van de vorige pont.

Schrikbeeld: een veerstoep die niet meer wordt gebruikt.

Schrikbeeld: een veerstoep die niet meer wordt gebruikt.

Veer onder vuur (De Lekstreek, 22 januari 2014)
Segers: ‘Is leefbaarheid Gouderak bij stoppen gebaat of geschaad?’ (Het Kontakt, 21 januari 2014)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
‘Pontje’ verdient steun van de gemeente (14 januari 2014)
Veerdienst nog niet uit de problemen (9 januari 2014)