2 oktober 2014

‘Dorpsberaden in nieuwe gemeente’

Als de nieuwe gemeente Krimpenerwaard écht belang hecht aan de inbreng van de inwoners en de kernen, dan vormen dorpsberaden daarvoor een goede ondersteuning. Dat stelt de PvdA Krimpenerwaard in het pamflet ‘Dorpsberaden: het proberen waard!’.

Wijken of kernen horen invloed te krijgen op het beleid van de gemeente en zouden het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies moeten dienen. De gemeente zou bij de uiteindelijke besluitvorming de mening van de inwoners moeten meewegen.

Wij willen dat de gemeenteraad straks besluit het werken met dorpsplatforms uit te proberen. Bij goed functioneren zou een dorpsberaad moeten kunnen beschikken over een eigen budget, bijvoorbeeld voor de inrichting van de woonomgeving.

Een blauwdruk staat ons niet voor ogen. Een dorpsberaad kan bestaan uit een dorpsvereniging, een stichting of een ander platform. We willen geen vorm opleggen, dat is aan de kernen. Het hoeven ook geen permanente organisaties te zijn, het kunnen ook tijdelijke beraden zijn die op één onderwerp zijn gericht.

Ten slotte stellen wij in ons pamflet voor, een wijkcoördinator aan te stellen die de communicatie onderhoudt tussen het dorpsberaad en het gemeentebestuur.

Pamflet ‘Dorpsberaden: het proberen waard!’

PvdA: Dorpsberaden in nieuwe gemeente (Dichtbij, 8 oktober 2014) 
PvdA: ‘Dorpsberaden: het proberen waard’
(Het Kontakt, 7 oktober 2014) 
Dorpsberaad zorgt voor inspraak wijk
(AD Rotterdam Oost, 6 oktober 2014)