13 juni 2014

Dorpshuis hoeft schuld van 2 ton niet terug te betalen

Stichting Het Dorpsleven in Gouderak, eigenaar van het Dorpshuis, hoeft een restschuld van 211.261 euro niet terug te betalen aan de gemeente Ouderkerk. De gemeente is bovendien bereid jaarlijks 3.000 euro te blijven subsidiëren. Daarmee is het Dorpshuis levensvatbaar.

Dat schrijft het college in een voorstel aan de gemeenteraad.
In november 2011 besloot een meerderheid van de gemeenteraad nog dat de subsidie voor het Dorpshuis in vijf jaar tijd zou worden afgebouwd tot nul. Dat voorstel van de VVD werd gesteund door de ChristenUnie en de SGP; PvdA en CDA stemden tegen omdat die het maatschappelijk belang van het Dorpshuis te groot vonden.
Volgens dat voorstel zou het Dorpshuis in 2015 nog kunnen rekenen op 23.000 euro subsidie, in 2016 op 11.500 euro en in 2017 op niets meer. In de nu voorgestelde constructie krijgt het met ingang van 1 januari 2015 jaarlijks 3.000 euro.
Het college erkent in zijn voorstel nu ook dat het gebouw een belangrijke maatschappelijke functie vervult: ‘Het beschikbaar blijven van het gebouw voor de kern Gouderak is essentieel voor de leefbaarheid binnen deze kern.’

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel gesprekken gevoerd met de Stichting. In die gesprekken heeft de Stichting volgens het college kunnen aantonen dat er een toekomst is voor het Dorpshuis, mits de restschuld zou worden kwijtgescholden.

De PvdA is blij dat het college nu ook de onmisbaarheid van het Dorpshuis inziet.

Woensdag 24 juni praat de commissie Financiën van de Ouderkerkse gemeenteraad over het collegevoorstel.

Eerder bericht over dit onderwerp:
Bestuur moet levensvatbaarheid Dorpshuis aantonen (22 mei 2013)