Dorpshuis hoeft schuld van 2 ton niet terug te betalen