3 oktober 2014

Dorpshuis nog langer in onzekerheid

En weer slaagde de gemeenteraad van Ouderkerk er donderdag niet in een besluit te nemen over het kwijtschelden van de restschuld (ruim 2 ton) van Stichting het Dorpsleven in Gouderak, exploitant van het Dorpshuis.

De raad verzandde in een juridisch moeras omdat hij plotseling was geconfronteerd met een nieuw feit: niet de Stichting, maar de gemeente zélf blijkt eigenaar te zijn van het Dorphuis. Dat bleek uit gegevens van het Kadaster, die kort voor de raadsvergadering waren binnengekomen. Het college had dit op het laatste moment per memo aan de raad meegedeeld. Dit nieuwe feit riep veel vragen op. Want de geldlening die de gemeente in oktober 2000 verstrekte aan de Stichting het Dorpsleven die, in de overtuiging van de gemeente, eigenaar was van het Dorpshuis, verstrekte ze dus eigenlijk aan zichzelf.

Het Dorpshuis is in de jaren zestig van de vorige eeuw eigenhandig door de inwoners van Gouderak gebouwd, op grond van de gemeente. Iedereen ging er daarom vanuit dat het gebouw geen eigendom van de gemeente was. In 1985 veranderde de wet en toen is de gemeente ‘vergeten’ een recht van opstal toe te kennen aan de Stichting. Daardoor verviel het eigendom automatisch aan de gemeente en daar is ze nu, bijna dertig jaar later, dankzij een telefoontje aan het Kadaster achtergekomen.

Het is een bizar nieuw hoofdstuk in een al lang lopende discussie over de toekomst van het Dorpshuis. Wat dit precies betekent voor de kwijtschelding van de restschuld en de voorgenomen subsidie van 3.000 euro per jaar aan het Dorpshuis, wordt nu uitgezocht. Namens de PvdA hamerde Jos Simons erop dat er nu echt snel een knoop moet worden doorgehakt. De nieuwe gemeente Krimpenerwaard mag niet met dit dossier worden opgezadeld, er moet snel duidelijkheid komen over de toekomst van het Dorpshuis.

Eerder bericht over dit onderwerp:
Dorpshuis hoeft schuld van 2 ton niet terug te betalen (13 juni 2014)