08 Aanvullende memo bij voorstel ‘ontbinding overeenkomst tot geldlening stichting het Dorpsleven’