9 mei 2014

Dorpshuisplan ‘kansloos’

Kansloos. Zo noemt het AD het plan van Gouderakker Karel van Berk om het Dorpshuis (en het Baken) van Gouderak een levensvatbare toekomst te geven. Kansloos, omdat de Hervormde Gemeente al heeft laten weten op geen enkele wijze te willen meewerken aan Van Berks idee om de twee voorzieningen onder één dak te brengen.

Volgens Van Berk zou op de plek van Het Baken een nieuwe pastorie moeten komen.

Volgens Van Berk zou op de plek van Het Baken een nieuwe pastorie moeten komen.

Van Berk presenteerde zijn plan (volledige presentatie) donderdagavond in het Dorpshuis aan een zaal vol met betrokken Gouderakkers. Er was zoveel belangstelling dat men vanuit de kleine IJsselzaal moest verhuizen naar de grote zaal. Maar een vertegenwoordiger van de kerk was er niet bij, zo constateert wethouder Ria Boere in het krantenartikel.

Kort samengevat wil Van Berk Baken en Dorpshuis onderbrengen in de huidige pastorie, met een grote zaal en een foyer aan de achterkant tot in de tuin van het Dokter Boumanhuis. Op de plek van het huidige Baken kan dan een nieuwe pastorie worden gebouwd. Waar nu het Dorpshuis staat, aan het Johan Brouckplein, zouden seniorenappartementen moeten komen.

Jos Simons: Vertrouwen van de inwoners in de gemeente is geschaad.

Jos Simons: ‘Bemiddelen om beweging te krijgen in de standpunten.’

PvdA-raadslid Jos Simons, ook aanwezig bij de presentatie van het plan, bracht naar voren dat een draagvlak onder de bevolking het allerbelangrijkst is voor een verdere ontwikkeling. Hij vond het te vroeg om nu al aan te geven hoe een plan eruit zou moeten zien. Hij stelde voor een commissie van wijze mannen en vrouwen in te stellen die kan bemiddelen tussen de partijen om te zien of er enige beweging is te krijgen in de standpunten. ‘Pas daarna gaan we kijken of er een win-win situatie voor iedereen is en wat de consequenties daarvan zijn. Iedereen zal straks water bij de wijn moeten doen om verder te komen.’
Op zijn oproep om te komen tot een bemiddelingscommissie kwam gisteravond geen reactie. Zelf is Jos Simons bereid daaraan deel te nemen.

In het AD-artikel zegt wethouder Boere dat een strijd tussen twee kampen in Gouderak moet worden voorkomen. ‘Ik hoop niet dat dorpelingen elkaar straks met scheve gezichten aankijken.’

Aris Maat

Aris Maat: ‘Over emotionele grenzen heen kijken.’

PvdA-fractievoorzitter Aris Maat, eveneens aanwezig in het Dorpshuis, zegt dat het nodig is nu over emotionele grenzen heen te kijken: ‘Anders staat Gouderak straks met lege handen.’ Het is volgens hem zeker mogelijk in het dorp een gemeenschapshuis overeind te houden. ‘Daar zijn voldoende voorbeelden van, maar we moeten wel de functie en omvang van het Dorpshuis tegen het licht durven te houden. Alle belanghebbende partijen – winkeliers, Dorpshuis, Baken en gemeente – moeten elkaar daarvoor wel kunnen vinden. De gemeente zou op financieel gebied een bijdrage kunnen leveren in de vorm van het kwijtschelden van schulden en inbreng van de grond onder het Dorpshuis.’

Dorpshuis of seniorenappartementen aan het Johan Brouckplein?

Dorpshuis of seniorenappartementen aan het Johan Brouckplein?

Presentatie Karel van Berk, 8 mei 2014

‘Niet aan ons om Dorpshuis te redden’ (Het Kontakt, 20 mei 2014)
‘Dorpshuis en Baken apart geen overlevingskans’ (Het Kontakt, 13 mei 2014) 
Kansloos dorpshuisplan
(AD Gouda, 9 mei 2014)

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Gouderak gemobiliseerd voor redding Dorpshuis (30 april 2014)
‘Breng Baken en Dorpshuis samen onder één dak’ (5 april 2014)