13 juni 2014

Drempels en fietsstroken op de dijk wérken

De maatregelen die het hoogheemraadschap in 2011 heeft genomen om de veiligheid op de dijk tussen Krimpen aan den IJssel en Gouda te vergroten, zijn effectief. De resultaten zijn zelfs ‘boven verwachting’.

Niet alleen is het aantal ongevallen substantieel gedaald, er komen nu ook veel minder klachten binnen over de verkeerssituatie op de IJsseldijk en de gemiddelde snelheid is gedaald.

Dat staat in een evaluatie van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de wegbeheerder.
De maatregelen die drie jaar geleden zijn genomen, bestonden uit het verbeteren van de geleiding door het plaatsen van bordjes en reflectoren, het verwijderen van beplanting, verwijderen van asmarkering, het aanbrengen van fietssuggestiestroken en het aanbrengen van verkeersdrempels. ‘Gezien de resultaten is aan de doelstelling van het verkeersveiligheidsproject voldaan. Er is daarom geen aanleiding om de genomen maatregelen aan te passen’, aldus het hoogheemraadschap.

De komende maanden wordt de dijk tussen Lageweg en Gouderak van een nieuwe asfaltlaag voorzien. De drempels zullen dan opnieuw worden aangebracht. De drempel die eerder werd verwijderd, in de Kattendijk ter hoogte van de Grote Waal, komt weer terug. De fietssuggestiestroken worden in rood aangebracht. De verwachting is dat de verkeersveiligheid hierdoor nog verder zal verbeteren.

De PvdA is blij met de evaluatie. Wij hebben ons altijd sterk gemaakt voor de verkeersveiligheid op de dijk die totaal niet is berekend op het aantal (zware) voertuigen dat er nu gebruik van maakt. We zullen het met deze dijk moeten doen, en juist omdat er geen alternatief is zullen we het moeten blijven zoeken in aanvullende maatregelen. Het is goed om te constateren dat deze maatregelen in ieder geval succesvol zijn.

IJsseldijk verkeersveiliger door genomen maatregelen (Het Kontakt, 18 juni 2014)