6 mei 2014

Eerste Kamer neemt de tijd voor herindeling Krimpenerwaard

De commissie Binnenlandse zaken van de Eerste Kamer geeft zichzelf tot 20 mei de tijd om vragen te formuleren over het wetsvoorstel voor de herindeling van de Krimpenerwaard. Daar moet minister Ronald Plasterk dan op reageren en pas daarna bepaalt de commissie wanneer het voorstel plenair wordt behandeld.

Dat is de uitkomst van de procedurevergadering van dinsdag 6 mei. Als de reactie van de minister in de ogen van de commissie niet adequaat genoeg is, behoort een tweede schriftelijke voorbereidingsronde ook nog tot de mogelijkheden. De gemeentelijke herindeling van de Krimpenerwaard is de enige van de vijf herindelingsvoorstellen waarvoor de Eerste Kamer meer tijd neemt; de andere worden volgende week al, 13 mei, als hamerstuk afgedaan.
Het wetsvoorstel is een van de spoedeisende onderwerpen die de senaat vóór het zomerreces moet behandelen. De laatste vergadering is 8 juli.

De Tweede Kamer stemde 22 april al met overgrote meerderheid in met de fusie van de vijf gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. BZK-minister Ronald Plasterk zei toen dat hij, gelet op de grote politieke steun, geen grote problemen in de senaat verwacht. De Eerste Kamer kan wetsvoorstellen niet amenderen, alleen aannemen of verwerpen. Het voorstel veranderen zodat Krimpen aan den IJssel alsnog wordt toegevoegd (de zogenaamde K6-variant) is daarom niet mogelijk.

Als de Eerste Kamer voor de zomer met het wetsvoorstel van Plasterk akkoord gaat, is de nieuwe gemeente Krimpenerwaard op 1 januari 2015 een feit. Woensdag 19 november worden dan de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad gehouden.

K5-fusie: hamerstuk of toch Kamerdebat (AD Rotterdam Oost, 9 mei 2014)
Senaat wil meer weten over herindeling Krimpenerwaard (VNG Magazine, 7 mei 2014)