28 oktober 2014

En wéér gaat het over Veerstalblok…

Vanavond spreekt de integrale adviescommissie van de Ouderkerkse gemeenteraad over de bedrijventerreinenstrategie van Midden-Holland. En geloof het of niet, maar het gaat wéér over het bedrijventerrein Veerstalblok in Gouderak.

Op provinciale kaarten staat het al lang niet meer, het omstreden bedrijventerrein in de polder Veerstalblok. Met het aannemen van de Visie Ruimte en Mobiliteit door Provinciale Staten, op 9 juli van dit jaar, is het definitief geschrapt.

Hoe kan het dan dat het toch weer wordt opgevoerd in de regionale bedrijventerreinenstrategie van Midden-Holland? Of beter gezegd: hoe kan het dat een stuk dat in december 2013 is opgesteld nu pas, bijna een jaar later, ter goedkeuring aan de gemeenteraad van Ouderkerk wordt voorgelegd? Het stuk is immers, zeker wat betreft het onderdeel Veerstalblok, door de tijd ingehaald omdat de provinciale structuurvisie sinds vier maanden is vervangen door de Visie Ruimte en Mobiliteit.

Van de gecombineerde commissievergadering wordt dus verwacht dat zij vanavond instemt met een gedateerd document. Waarin nog altijd een omstreden bedrijventerrein is opgenomen waarvan inmiddels al vast staat dat het er nooit zal komen.
Zonde van de energie en de tijd dus, dit agendapunt.
De commissie kan maar één ding doen: het stuk verwijzen naar de prullenmand, en wel direct.

Passage over het bedrijventerrein Veerstalblok

Passage over het bedrijventerrein Veerstalblok

Veerstalblok eindelijk van de kaart (24 december 2013)