6 april 2013

Extra impuls in 2013 voor natuur Krimpenerwaard

De provincie Zuid-Holland krijgt 6,7 miljoen euro van het Rijk voor een extra impuls voor natuur in 2013. Dit geld wordt ingezet voor onder andere natuurinrichting van de Berkenwoudse Driehoek en de gebieden de Nesse en Oudeland in de Krimpenerwaard.

De natuurprojecten komen voort uit de afspraken tussen de provincies en de staatssecretaris om al in 2013 een extra impuls te geven aan het natuurbeleid, die bijdraagt aan de Ecologische Hoofdstructuur en de Europese eisen.

Extra geld voor natuur in de Berkenwoudse Driehoek.

Extra geld voor natuur in de Berkenwoudse Driehoek.

In 2013 is 126,9 miljoen euro extra beschikbaar ter beschikking gesteld, als onderdeel van de 200 miljoen voor intensivering van het natuurbeleid. De projecten moeten voldoen aan de volgende criteria:
● bijdragen aan de Ecologische Hoofdstructuur;
● gericht zijn op het realiseren van Europese doelen;
● komen bovenop de afspraken uit het Bestuursakkoord Natuur van begin 2012;
● en kunnen in 2013 opstarten.

Met het voorstel geven de provincies concreet invulling aan de ambitie om te werken aan de versterking van de natuur, en nemen zij de verantwoordelijkheid op zich om invulling en uitvoering te geven aan uit het natuurbeleid voortvloeiend decentralisatie-afspraken.

Het projectenoverzicht van de gezamenlijke provincies is samengevat in een geïllustreerd projectenboek met per provincie een impressie van 1 project en een overzicht van alle projecten.

Bron: Provincie Zuid-Holland