19 juni 2013

Extra maatregelen bij zware transporten Gasunie

De Gasunie heeft, in overleg met de gemeente Ouderkerk, aanvullende maatregelen genomen om de veiligheid op de IJsseldijk Noord en in de kernen Ouderkerk aan den IJssel tijdens de zware transporten voor de nieuwe gasleiding, te verbeteren.

De PvdA stelde twee weken geleden vragen aan het college over het gevaar dat de transporten opleverden voor kwetsbare weggebruikers, onder wie de fietsende scholieren en de leerlingen van de basisscholen. Naar aanleiding daarvan is het college met de Gasunie in gesprek gegaan en dat heeft geresulteerd in een aantal aanvullende maatregelen.

Zo zullen er buiten de schoolvakanties vóór 9 uur ’s morgens geen transporten meer plaatsvinden. Elk transport zal nu worden begeleid door een verkeersregelaar en er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste chauffeurs die de route kennen. Ten slotte zullen alle verkeersbewegingen van de vrachtwagens ter hoogte van Kattendijk 129 in Gouderak, waar de losplaats is, worden begeleid door een verkeersregelaar.
Dit heeft de Gasunie bekendgemaakt.

De PvdA is blij met de aanvullende maatregelen, maar wij blijven de zaak scherp in de gaten houden. Zo blijft onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de schade aan de weg of woningen.
Helaas kan niet worden voldaan aan onze grootste wens, om de transporten niet over de weg maar over het water van de Hollandsche IJssel te laten plaatsvinden.

Zorgen over transporten Gasunie nemen toe (10 juni 2013)
Onrust over transporten Gasunie (7 juni 2013)