20 september 2013

Folie moet verontreiniging Geitenwei voorkomen

Om te voorkomen dat er nog langer olie vrijkomt, ligt er een plan om de gesaneerde zelling Geitenwei in Gouderak in 2014 opnieuw onder handen te nemen. Het plan is om folie tussen de kleilaag en de vervuilde grond aan te brengen. 

De folie zorgt er in deze nieuwe werkwijze voor dat de verontreiniging niet in aanraking komt met water en blijft zitten waar het zit. Grasbetonstenen en zogenaamde ‘ritterplaten’ moeten voorkomen dat de laag klei die op het stortpakket ligt, verder wegspoelt.
De steeds dunner wordende laag klei zorgt er volgens Frans van der Ham van Projectteam Hollandsche IJssel voor dat het geotextiel, waarmee de vervuilde grond nu is afgedekt, op een paar plekken zichtbaar is geworden. “We hebben daarom ‘beaumatten’ (geweven matten vol zand ter bescherming van de oever, red.) neergelegd, om te voorkomen dat het textiel scheurt.”
Van der Ham legde donderdagavond, tijdens de vergadering van de commissie VROM, uit wat er moet gebeuren om de uittreding van de verontreiniging op de Geitenwei tegen te gaan.

In oktober 2010 bleek dat er op enkele plaatsen van de zelling in Gouderak die eerder dat jaar was gesaneerd, een mix van water en olie uit het stortmateriaal door de afdekkende kleilaag naar boven kwam. Om verspreiding naar de Hollandsche IJssel te voorkomen, plaatste Rijkswaterstaat direct oliebooms – drijvende slurven die de olie tegenhouden en opzuigen – rond de uittredingsplekken. Nog altijd komt er elke week iemand kijken of er geen verontreiniging de rivier in sijpelt.

Hoewel er inmiddels meer bekend is over de oorzaken van de verontreiniging, vindt er nog altijd onderzoek plaats. Om te kijken wat de invloed is van de waterstand van de rivier tijdens de verschillende seizoenen. Uit eerdere onderzoeken bleek dat overtollig regenwater hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste oorzaak is van de verontreiniging. Dit hoopt zich op in het vervuilde stortpakket. Omdat het water niet verder naar beneden kan, neemt de waterdruk in het stortpakket sterk toe. Een mix van grondwater en olie stroomt naar de lagere (ondoordringbare) delen van de zelling en borrelt op verschillende plekken naar de oppervlakte.

Gasleiding
Het onttrekken van het grondwater met een pomp is geen optie. Van der Ham: “Dat is niet goed voor de grondwaterstand. Bovendien ligt er onder de zelling een gasleiding waar je rekening mee moet houden.” De vervuilde zelling volledig afgraven zit er niet in. “Te duur”, verklaarde Van der Ham. “Met de maatregelen die we nu nemen, verwachten we niet dat er nog sprake is van een verdere uittreding van de verontreiniging.”

De commissieleden waren wat minder positief. Arie Burger van de ChristenUnie noemde de gepresenteerde maatregelen ‘noodverbanden’. “Het is sterk de vraag of dit gaat helpen. Ik ben bang dat we over een jaar hier weer zitten om over dit probleem te praten.” Ook Ronald Timmermans (VVD) sprak van een ‘gebed zonder end’. Hij wilde wel eens weten wie voor de kosten op moet draaien als er over een jaar of vijf opnieuw sprake is van verontreiniging. “Krijgen wij die kosten voor onze kiezen?” Van der Ham kon hem geruststellen. “De kosten voor de nazorg zijn voor rekening van de provincie.”

Bron: Het Kontakt, 20 september 2013

Lees ook:
Weer maatregelen nodig op Geitenwei (Het Kontakt, 21 augustus 2013)
Voormalige vuilstortplaats de Geitenwei spuwt nog steeds viezigheid uit
 (AD Gouda, 14 augustus 2013) 
Werkzaamheden Geitenwei Gouderak
 (nieuwsbericht gemeente Ouderkerk, 12 augustus 2013)
Weer maatregelen nodig tegen lekken olie uit Geitenwei (9 augustus 2013)

(In juni 2012 stelde de PvdA al schriftelijke vragen aan het college van B en W omdat wij betwijfelden dat de sanering van de Geitenwei goed was uitgevoerd.)