23 juni 2014

Fout op fout bij renovatie gemaal Verdoold

Bij de vernieuwing en restauratie van het Gouderakse gemaal Verdoold stapelden de fouten zich op. Het heeft ertoe geleid dat het project financieel uit de hand is gelopen. Het hoogheemraadschap moet nu 1,35 miljoen euro extra uit zijn reserves halen. Waarschijnlijk gaat ze proberen dat via de rechter terug te krijgen.

Dat staat in een voorstel waar het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 2 juli over spreekt.

Aannemer Heijmans leverde niet de gewenste kwaliteit.

Aannemer Heijmans leverde niet de gewenste kwaliteit.

De problemen begonnen al bij het bestek. Daarvoor heeft het hoogheemraadschap het adviesbureau Witteveen+Bos aansprakelijk gesteld. Vervolgens leverde de aannemer, Heijmans Civiel, niet de vereiste kwaliteit. ‘Op essentiële onderdelen worden fouten geconstateerd. Hierdoor ontstaan tal van discussies die uiteindelijk leiden tot extra kosten.’

Als recente voorbeelden van fouten noemt het hoogheemraadschap lekkages en een foutief geplaatste kraanbaan. De aannemer moet deze fouten herstellen, maar dat kost extra tijd en geld.
Ook is er al geruime tijd discussie met de aannemer over de uitloop van de werkzaamheden.

Overigens vallen de totale uitgaven aan het project nog binnen het eerder goedgekeurde krediet van 13,5 miljoen euro. Maar omdat het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap niet kan uitsluiten dat de overschrijding boven de rechtmatige overschrijding van dat krediet van 10% uitkomt, geeft het er de voorkeur aan nu al over het extra krediet te kunnen beschikken. Het bestuur houdt er rekening mee dat het uiteindelijk tot een juridische zaak komt tegen zowel het adviesbureau als de aannemer.

De feestelijke opening van het gemaal staat gepland voor het weekend van 13 en 14 september 2014; dan zijn ook de landelijke Open Monumentendagen.

Kosten gemaal rijzen de pan uit (AD Gouda, 24 juni 2014)

Projectpagina vernieuwing en restauratie gemaal Verdoold