8 augustus 2013

‘Fusie lokale omroepen’

De PvdA in Ouderkerk roept de lokale omroepen in de Krimpenerwaard op om te fuseren en te investeren in kwaliteit. “Dat is cruciaal voor subsidie in nieuwe gemeente”, schrijft de partij op Twitter. “Een nieuwe gemeente zal maar één omroep subsidiëren.”

De PvdA reageert hiermee op het nieuws dat veel omroepen het zwaar hebben. Bijna een derde van de 282 lokale omroepen verkeert in ‘zorgelijke’ financiële omstandigheden. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media in een doorlichting van de lokale omroepen over de jaren 2009 tot en met 2012. In het rapport stelt de toezichthouder dat veel gemeenten bezuinigen op hun wettelijke plicht lokale omroepen in stand te houden. “Continuïteit van het niveau van de bekostiging lijkt niet gegarandeerd”, aldus het rapport. De vereniging van lokale omroepen, de OLON, zegt dat de problemen worden onderschat. Meer dan twee derde van de lokale omroepen zal verdwijnen, stelt OLON-directeur Hans Disch.

De oorzaak vormen de bezuinigingen bij gemeenten. Zij beknibbelen op de afdracht aan de lokale omroepen, terwijl zij daarvoor wel bijdragen uit het gemeentefonds ontvangen. Het richtbedrag van 1,30 euro per huishouden wordt vaak slechts ten dele uitgekeerd, constateert het Commissariaat. Gemeenten worden aangeschreven om die te informeren over de slechte financiële huishouding van hun lokale omroep. In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht wordt overigens meer betaald dan het normbedrag per huishouden. Lokale omroepen boeken volgens de toezichthouder wel vaak succes als zij de rechter inschakelen om hun subsidie bij gemeenten op te eisen.

Het Commissariaat dringt aan op meer samenwerking tussen lokale omroepen. De OLON zegt dat fusies van lokale omroepen inderdaad onvermijdelijk zijn. OLON-directeur Disch verwacht dat de komende jaren van de 282 lokale omroepen hooguit vijftig tot honderd regionale mediacentra overblijven. ,,Dit rapport onderbouwt onze vrees dat lokale omroepen het onderspit delven, simpelweg omdat het financieel niet meer op te brengen is”, zegt hij.

In de regio Twente werken al tien lokale omroepen samen in een regionaal mediacentrum. Disch zegt dat lokale omroepen “door jarenlange structurele onderfinanciering dreigen weg te vallen als een belangrijk onderdeel van de plaatselijke democratie.”

Bergambacht
Erwin Stout, voorzitter van Radio Centraal in Bergambacht, laat in een reactie weten voorstander te zijn van een meer intensieve samenwerking tussen de omroepen in de Krimpenerwaard. “Maar ook op dit moment wordt er al regelmatig samengewerkt. Radio Truckrun en Radio d’Huzes zijn hier waarschijnlijk de meest sprekende voorbeelden van, maar ook maken wij al diverse programma’s gezamenlijk en wisselen we reportages uit met de collega omroepen uit de streek. Wat mij betreft gaan we dit nog veel meer doen, en blijft dit ook niet beperkt tot de grenzen van de Krimpenerwaard. Een fusie is de meest intensieve vorm van samenwerken. Als de kwaliteit van het media-aanbod er beter van wordt, dan moeten we er vooral niet van weg willen kijken.”

‘Grijze besturen’
Daan Berg, diskjockey bij Radio Vrolek (Nederlek), ziet wel wat in het samengaan van de streekomroepen, maar of het er daadwerkelijk van komt is volgens hem een tweede. “Veel ‘grijze besturen’, met zeer weinig wilskracht”, schrijft hij op Twitter. “Ik denk dat Radio Vrolek nu nog erg goed bezig is met circa vier uur live radio per dag. Toch hadden we ooit twaalf uur (!) per dag (…) Het is gewoon ongelooflijk moeilijk om nieuw bloed aan te trekken, zowel uitvoerende als besturende vrijwilligers. Helaas.”

Bron: Dichtbij.nl, 6 augustus 2013 

Naschrift PvdA:
Onze oproep om te komen tot één lokale omroep voor de Krimpenerwaard is niet nieuw. Wij noemden dit drie jaar geleden al in ons verkiezingsprogramma.

Lees ook:
Lokale omroepen krijgen minder dan afgesproken
(VNG Magazine 17 juli 2013)