21 mei 2014

‘Geen commissies voor nieuwe gemeenteraad’

Een werkgroep van de Klankbordgroep Herindeling heeft een vergadermodel voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Krimpenerwaard gepresenteerd. Opvallend: de adviescommissies verdwijnen.

In Ouderkerk heeft de gemeenteraad nu nog vier adviescommissies die de onderwerpen voorbereiden voor de gemeenteraad, zodat die zich tot de grote lijnen kan beperken. In die commissies zitten behalve raadsleden ook deskundige ‘burgerleden’.  In het voorstel van de werkgroep Vergadermodel van de Klankbordgroep moeten die commissies plaatsmaken voor één integrale raadscommissie. Deze moet ‘informatie ophalen en meningen uitwisselen ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol van de raad’ en de besluitvorming in de raad voorbereiden.

Volgens het voorstel, dat maandag 26 mei in de Klankbordgroep wordt besproken, bestaat de commissie uit maximaal twee leden per raadsfractie. Per onderwerp bepaalt de fractie wie er aanschuiven; dat mogen zowel raads- als burgerleden zijn.

Zowel de commissie (tweede dinsdag van de maand) als de gemeenteraad (vierde dinsdag van de maand) vergadert een keer per maand. Daarnaast stelt de werkgroep voor, elke derde dinsdag van de maand een thema-avond te organiseren met presentaties en informatie of een werkbezoek. Die thema-avonden zijn vooral gericht op een actieve gedachtewisseling, vaak ook met burgers, bedrijven en organisaties. Bij haar advies presenteert de werkgroep ook een voorstel voor een vergaderkalender.

De raadzaal van Nederlek in Lekkerkerk wordt vooralsnog de vergaderlocatie. Het is de grootste raadzaal van de K5.
Uiteindelijk is het aan de nieuwe gemeenteraad, die per 1 januari 2015 aantreedt, of dit vergadermodel definitief wordt of dat toch voor een andere vorm wordt gekozen.