13 juni 2014

Geen kostendekkende tarieven voor sportaccommodaties

De exploitatie van sportaccommodaties en -velden is een ‘algemeen belang’. Hetzelfde geldt voor de verhuur van gebouwen met een maatschappelijke functie. Die vallen buiten de Wet markt en overheid en hiervoor hoeven geen kostendekkende tarieven in rekening te worden gebracht.

Dat stelt het college van B en W van Ouderkerk in een voorstel aan de gemeenteraad. Daarmee reageert het college op vragen van de PvdA. Volgens de Wet markt en overheid is sport een economische activiteit omdat er ook commerciële aanbieders van sport zijn. Gemeenten stellen nu veelal flinke subsidies beschikbaar aan sportaccommodaties om sport betaalbaar en toegankelijk te houden, waardoor er ‘onder de kostprijs’ wordt gewerkt. Dat mag straks wettelijk niet meer, er moeten dan kostendekkende tarieven worden doorberekend om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Wij vonden dat niet wenselijk omdat daardoor verenigingen gedwongen kunnen worden om hun contributies fors te verhogen. Sport zou daardoor niet langer laagdrempelig meer zijn. Om dit te voorkomen, kunnen gemeenten vóór 1 juli besluiten dat sport een ‘algemeen belang’ is.

De PvdA is verheugd dat het college net als wij sport en cultuur een ‘algemeen belang’ vinden en zo snel na onze vragen de raad voorstellen voor deze sectoren een ‘algemeenbelangbesluit’ te nemen.

De commissie Financiën van de gemeenteraad bespreekt het raadsvoorstel dinsdag 24 juni.