Geen kostendekkende tarieven voor sportaccommodaties