22 augustus 2013

Geerestein verder als dienstencentrum met woonfunctie?

De gemeenteraad van Ouderkerk heeft zich woensdagavond door Simon de Jong van Zorgpartners Midden-Holland uitgebreid laten bijpraten over de plannen met zorgcentrum Geerestein. Ook in het weekblad Het Kontakt lichtte De Jong de voorgenomen sluiting toe. Hier de tekst van het interview.

Geerestein kan mogelijk toch behouden blijven voor Ouderkerk. Als dienstencentrum met woonfunctie, maar zonder intramurale zorg. Dat vier zorgcentra van Zorgpartners Midden-Holland de komende jaren hun deuren gaan sluiten, is volgens Simon de Jong, lid van de raad van bestuur, een onontkoombaar gevolg van het regeringsbeleid.

“Het kabinet wil vanuit bezuinigingsoogpunt dat ouderen met een lichte indicatie zo lang mogelijk thuis blijven wonen”, weet De Jong, die vanavond de gemeenteraad van Ouderkerk een toelichting kwam geven. “Dat betekent dat veel plaatsen in zorgcentra komen te vervallen. Landelijk gaat het om eenderde van 160.000 plaatsen. Zorgpartners komt tot een reductie van 534 op een totaal van 1.600 plaatsen.”

Sluiting van zorgcentrum Geerestein betekent dat 38 zorgcentrumeenheden en achttien verpleeghuisplaatsen komen te vervallen. Een mededeling die hard aankwam bij bewoners, hun familie, medewerkers en vrijwilligers. De Jong kan zich de verslagenheid en de onrust goed voorstellen. “We kunnen echter geen kant op”, zegt de bestuurder. “Met slechts achttien verpleeghuisplaatsen is het financieel niet haalbaar om Geerestein in de lucht te houden.”

Als de gemeente Ouderkerk meewerkt, hoeft het licht in Geerestein niet uit te gaan.

Als de gemeente Ouderkerk meewerkt, hoeft het licht in Geerestein niet uit te gaan.

Wel ziet De Jong een mogelijkheid om het zorgcentrum ‘om te vormen’ tot een dienstencentrum met woonfaciliteiten die te combineren zijn met thuiszorg. “Dat betekent dat mensen zelfstandig wonen zonder dat ze vallen onder intramurale zorg”, verduidelijkt hij. “Noem het maar een ‘serviceflat-setting’. In die constellatie is Geerestein niet langer een zorgcentrum met receptie en de zorg zoals de bewoners nu nog gewend zijn, laat dat helder zijn. Het woongebouw zal gedragen moeten worden door de bewoners zelf. Ik wil met de gemeente Ouderkerk in gesprek om de mogelijkheden af te tasten en tot besluiten te komen. Daarbij is enige haast geboden, omdat Geerestein medio 2014 in zijn huidige vorm de deuren sluit.”

Mocht het idee van een ‘dienstencentrum met woonfunctie voor ouderen’ en als ontmoetingsplaats voor sociaal-maatschappelijke activiteiten, omarmd worden door de gemeente, dan kan Geerestein behouden blijven voor Ouderkerk en zou een groot deel van de huidige bewoners in hun appartement kunnen blijven wonen.

Voor mensen met een verpleeghuisindicatie is vanaf 2014 geen plek meer in Geerestein. Zij kunnen onder andere terecht in de nieuw te bouwen locatie in Krimpen aan de Lek, De Waterpoort. Daar worden drie wooneenheden gebouwd voor elk acht bewoners. Twee verpleegzorgeenheden zijn bestemd voor mensen met dementie, één voor ouderen met een lichamelijke beperking.

De nadelige personele gevolgen van de sluiting van Geerestein blijven naar alle waarschijnlijkheid binnen de perken. “We verwachten dat een aantal medewerkers in De Waterpoort kunnen werken”, aldus Simon de Jong. “Anderen kunnen in andere centra terecht of in de thuiszorg, want daar in gaan we uitbreiden.”

Bron: Het Kontakt, 21 augustus 2013

Zie ook:
Knokken voor Geerestein (AD Rotterdam Oost, 29 augustus 2013)
‘Het gebeurt niet alleen bij de buurman’ (Het Kontakt, 27 augustus 2013)
Solidariteit ver te zoeken (AD Gouda, 24 augustus 2013)
Over de rooie (blog van Aris Maat, 21 augustus 2013)
Vakbond: ‘Sluiting Geerestein is onnodig’ (20 augustus 2013)
PvdA bezorgd over sluiting zorgafdeling Geerestein (16 augustus 2013)