7 juni 2013

‘Geld reserveren voor Veenweidepact’

Wethouder Theo Segers van Ouderkerk moet zich ervoor inzetten dat het totale beschikbare bedrag van 54,6 miljoen euro door de provincie wordt gereserveerd voor uitvoering van het Veenweidepact.

Dat bedrag moet als ‘geoormerkt’ geld bij de provincie blijven staan en in twee tranches beschikbaar komen, in porties van 20 miljoen voor de periode 2013-2016 en 34,6 miljoen in de periode 2016-2021.
Een motie van deze strekking is donderdagavond unaniem door de gemeenteraad aanvaard.

De PvdA stemde als enige partij tegen een motie van de ChristenUnie waarin een groot aantal ‘kaders’ voor een ‘verdieping’ van het Veenweidepact was opgenomen. Wij vinden die motie onrealistisch en niet productief voor de samenwerking bij de uitvoering van het pact.