11 april 2013

Goede ervaringen met dorpsraden

Nederland telt in totaal 1.165 dorpsraden en 1.028 wijkraden. In bijna de helft van de gemeenten is ten minste één dorps- en/of wijkraad aanwezig. Dat staat in een onderzoek dat minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Eerder liet de minister al weten dorpsraden te willen stimuleren omdat zij een goed instrument zijn om de afstand tussen bestuur en burger, die mogelijk ontstaat bij een gemeentelijke herindeling, te verkleinen.

Uit het onderzoek dat Plasterk heeft laten uitvoeren blijkt dat dorpsraden door gemeenten worden gewaardeerd als ‘oren en ogen’ die wensen en problemen op straatniveau signaleren. Zij bieden burgers ook een platform voor initiatieven en zij dragen bij aan identiteitsvorming, sociale cohesie en lokale visievorming. Dorpsraden dragen ook bij aan vrijwilligerswerk en zij zijn een kweekvijver voor nieuwe politici.

Het onderzoek signaleert ook knelpunten. Zo is er vaak onduidelijkheid over de precieze taken en bevoegdheden en er is niet altijd sprake van een heldere visie op burgerparticipatie. Ook zijn er communicatieproblemen tussen dorpsraad en gemeente.

De PvdA in Ouderkerk is een groot voorstander van de vorming van dorpsraden als het komt tot een gemeentelijke herindeling van de Krimpenerwaard. Wij pleitten daar al voor in ons verkiezingsprogramma. Dorpsraden zouden eigen bevoegdheden en een eigen budget moeten krijgen.

Rapport Dorps- en wijkraden in Nederland

Lees ook:
‘Goed plan minister Plasterk’ (AD Groene Hart-artikel 15 april 2013)