30 april 2014

Gouderak gemobiliseerd voor redding Dorpshuis

Met een huis-aan-huis verspreid pamflet zijn inwoners van Gouderak opgeroepen in actie te komen voor het behoud van de beide gemeenschapsgebouwen het Dorpshuis en Het Baken. Donderdagavond 8 mei is er een bijeenkomst in het Dorpshuis om de toekomst van de twee voorzieningen te bespreken.

De oproep voor een bijeenkomst viel in heel Gouderak op mat.

De oproep voor een bijeenkomst viel in heel Gouderak op mat.

De actie is een initiatief van Karel van Berk. Hij is voorzitter van de Woningstichting Gouderak maar stelt in een brief aan de Ouderkerkse politiek en het Gouderakse verenigingsleven nadrukkelijk dat hij dit op persoonlijke titel doet.

In de brief schetst hij zijn zorgen over de onzekere toekomst van het Dorpshuis en Het Baken. Hij is bang voor een versnippering wanneer beide hun eigen plan trekken en pleit voor meer samenwerking. Van Berk heeft voor zichzelf een ideaalbeeld geschetst dat hij graag met het dorp wil delen. Vandaar de bijeenkomst in het Dorpshuis. Eventuele vervolgstappen laat hij over aan de Gouderakse gemeenschap.

Het is niet voor het eerst dat Van Berk hiermee komt. Onlangs hield hij in de gemeenteraad een pleidooi voor een gezamenlijke eigendoms- en beheersconstructie van beide verenigingsgebouwen. Twee gebouwen in een klein dorp als Gouderak is een ‘overmaat aan maatschappelijk vastgoed’ en een ‘te grote structurele kostenpost’ voor de gemeenschap, stelde hij toen. ‘Het ontwikkelen van Het Baken en het Dorpshuis onder één dak, met respect voor elkaar identiteit, leidt tot een mogelijk hanteerbare kostenpost voor de lokale gemeenschap.’
De PvdA zei bij die gelegenheid de insteek van Van Berk te zien als een ‘teken van hoop’ voor een goede toekomst van het dorp.

Persoonlijke actie voor dorpshuizen (AD Gouda, 2 mei 2014)