22 november 2013

Gouderak is bijna ‘af’

De bouw van het nieuwe centrum van Gouderak vordert gestaag. Vorige week werd het hoogste punt bereikt van het laatste van vier grote projecten van de Woningstichting Gouderak. Daarmee is het dorp bijna ‘af’.

Wanneer straks ook de renovatie van het gemaal Verdoold is afgerond, kan met recht van een ‘Nieuw Gouderak’ worden gesproken. Maar helemaal ‘af’ is het nog niet. Een volgend project dient zich alweer aan. Sinds deze week ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Staringh’ ter inzage, dat voorziet in de bouw van 16 woningen op de voormalige locatie van Verstoep aan de J.G. Staringhlaan, achter Het Rak.

Ten slotte is er nog de locatie Peuterspeelzaal, achter het voormalig Groene Kruisgebouw. Ook daar is woningbouw voorzien, maar deze week maakte de gemeente bekend dat in de grond lood is aangetroffen. Daar moet eerst verder onderzoek naar worden gedaan alvorens er bouwactiviteiten kunnen plaatsvinden.

Hieronder enkele foto’s van het project Gouderak Centrum.


Woningstichting Gouderak: Petje op voor Gouderak Centrum