19 mei 2014

Gouderak krijgt een landgoed

Een landhuis ‘met allure’, een nieuwe woning op de plaats waar nu nog de overblijfselen van de steenfabriek staan, en veel nieuwe natuur. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van een nieuw landgoed aan het Middelblok in Gouderak. Het plan ligt op dit moment ter inzage bij de gemeente.

Het plangebied.

Het plangebied.

Het landgoed is ingetekend ter hoogte van Middelblok 79 en achter de voormalige molen ‘De Drie Gebroeders’. De locatie Middelblok 79 is altijd in gebruik geweest als agrarisch bedrijf. In het kader van het Veenweidepact is het agrarische bedrijf verplaatst en zijn de landbouwgronden verkocht aan de Dienst Landelijk Gebied voor natuurontwikkeling. Op de resterende gronden wordt nu een landgoed ontwikkeld.

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 6,45 hectare. Hiervan wordt circa 6,2 hectare aangewend voor de inrichting en ontwikkeling van het nieuwe landgoed. Deze oppervlakte is inclusief de landhuiskavel van 5.000 m2. De natuurterreinen, weidegronden en bosopstanden (ten minste 90% van de totale oppervlakte) worden ontsloten door wandelpaden en onderhoudspaden. Deze paden worden openbaar toegankelijk voor wandelaars. De overige 10% wordt voor privégebruik ingericht met een cluster van drie nieuwe landgoedwoningen.

Deze oude droogschuren verdwijnen als het de plannen voor een landgoed doorgaan.

Deze oude droogschuren verdwijnen als de plannen voor een landgoed doorgaan.

Als de plannen doorgaan, verdwijnen de twee ‘droogschuren’ die nu nog in het land staan. Het zijn de laatste herinneringen aan de steenplaats Van Vliet, de steenfabriek waar tot 1960 ijsselsteentjes werden gebakken. Het is echter niet uitgesloten dat de ruimte dient als winterverblijf voor de ringslang. Dat moet nog worden onderzocht.

Ruimtelijke impressie van het landgoed
Plangebied

Stukken behorende bij inspraakprocedure voorontwerp bestemmingsplan

Landgoed langs Middelblok (Het Kontakt, 27 mei 2014) 
Landgoed met wandelpaden
(AD Rotterdam Oost, 24 mei 2014)
Wonen in natuur op landgoed Middelblok Gouderak
(Dichtbij.nl, 20 mei 2014) 
Landgoed op plek van steenfabriek
(AD Gouda, 20 mei 2014)