22 november 2014

‘Gouderaks zwembad heeft bestaansrecht’

Zwembad De Baan in Gouderak heeft bestaansrecht want het bad vervult een belangrijke maatschappelijke rol en het heeft een efficiënte exploitatie. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente Ouderkerk is uitgevoerd.

Het onderzoek bevestigt wat veel Gouderakkers al wisten: het bezoekersaantal is hoog, een kwart van alle dorpsbewoners heeft een abonnement, de inzet van vrijwilligers is groot en er is veel steun in de vorm van het lokale bedrijfsleven.
Uit de rapportage blijkt onder meer dat het Gouderakse zwembad een bovengemiddeld hoge bezettingsgraad heeft. Het heeft een ‘animocijfer’ van 2, terwijl dat landelijk gemiddeld slechts 1,1 is. Het animocijfer geeft aan hoe vaak een inwoner van het verzorgingsgebied jaarlijks gemiddeld het zwembad bezoekt (het aantal bezoekers gedeeld door het aantal inwoners van het verzorgingsgebied). Het verzorgingsgebied van De Baan is veel groter dan alleen Gouderak: het strekt zich volgens de analyse van de onderzoekers uit tot Ouderkerk aan den IJssel, Moordrecht en andere gemeenten – in totaal 20.000 inwoners.

Ook scoort De Baan goed op de inzet van vrijwilligers: het landelijk gemiddelde is 10.500 bezoekers per voltijds arbeidsplaats, in Gouderak is dat dat meer dan het dubbele aantal. Dit komt door de ruime inzet van vrijwilligers waardoor de betaalde personele inzet laag kan blijven. Ook de energiekosten zijn laag door de inzet van duurzaamheidsmaatregelen.

Het rapport doet een aantal aanbevelingen voor de toekomst, waaronder het invoeren van een ‘weersafhankelijke openstelling’: uitbreiding van het aantal recreatieve uren op warme dagen, beperking van het aantal uren op natte, koude dagen. Ook zouden de tarieven omhoog kunnen, menen de onderzoekers van het adviesbureau Drijver en Partners.

Het rapport staat op de agenda van de commissie Welzijn en Onderwijs van de Ouderkerkse gemeenteraad van 2 december.

Eindrapportage Toekomstbestendigheid zwembad De Baan

Zwembad De Baan heeft bestaansrecht (AD Gouda, 27 november 2014) 
‘Zwembad Gouderak heeft bestaansrecht’
(AD Rotterdam Oost, 26 november 2014)
Zwembad heeft toekomst (IJssel en Lekstreek, 26 november 2014) 
Zwembad De Baan ‘toekomstbestendig’ (Het Kontakt, 25 november 2014)
Onderzoek: zwembad De Baan heeft bestaansrecht (Dichtbij.nl, 25 november 2014)
Zwembad Gouderak toekomstbestendig (Gemeente Ouderkerk, 24 november 2014)

(Bron foto)