24 november 2013

Gouderaksebrug is een feit

Met het plaatsen van dit bord is het nu een feit: de nieuwe brug in de Zuidwestelijke Randweg heet nu écht de Gouderaksebrug. Dit markeert het einde van een emotionele discussie.

20131123grksebrg545
De naam ‘Gouderaksebrug’ is zwaarbevochten. Aanvankelijk had de straatnamencommissie van de gemeente Gouda de naam ‘Verbindingsasje’ bedacht, een verwijzing naar ex-gedeputeerde Asje van Dijk die zich stevig voor de randweg had ingezet. De provincie had al met deze naam ingestemd, maar nadat wij hiervan melding hadden gemaakt op onze site barstte de discussie los. Niemand bleek, zacht uitgedrukt, gelukkig met deze naam. Uit een poll van de PvdA Ouderkerk bleek dat er veel meer draagvlak was voor de ‘Gouderaksebrug’.

De gemeenteraad van Ouderkerk stemde op 15 september 2011 in met een motie van de PvdA waarin een sterke voorkeur voor de ‘Gouderaksebrug’ wordt uitgesproken.

De provincie nam dit uiteindelijk over. Voor Gouda was er een pleister op de wonde: de naam Verbindingsasje bleef, maar verhuisde naar het deel van de randweg tussen de Goudseweg en de brug.

Ook vanaf het water kan er geen misverstand meer bestaan over de naam van de brug.

Ook vanaf het water kan er geen misverstand meer bestaan over de naam van de brug.

Naambord voor brug over IJssel (AD Gouda, 26 november 2013)