23 juli 2013

Gouderaksebrug krijgt erkenning

Binnen enkele maanden wordt de naam van de Gouderaksebrug op de brug aangebracht. Dat heeft de provincie Zuid-Holland desgevraagd aan de PvdA laten weten.

De naam ‘Gouderaksebrug’, onderdeel van de Zuidwestelijke Randweg, is zwaarbevochten. Aanvankelijk had de straatnamencommissie van de gemeente Gouda de naam ‘Verbindingsasje’ bedacht, een verwijzing naar ex-gedeputeerde Asje van Dijk die zich stevig voor de randweg had ingezet. De provincie had al met deze naam ingestemd, maar nadat wij hiervan melding hadden gemaakt op onze site barstte de discussie los. Niemand bleek, zacht uitgedrukt, gelukkig met deze naam. Uit een poll van de PvdA Ouderkerk bleek dat er veel meer draagvlak was voor de ‘Gouderaksebrug’.

Binnen 'enkele maanden' krijgt de brug zijn opschrift  'Gouderaksebrug'.

Binnen ‘enkele maanden’ krijgt de brug zijn opschrift ‘Gouderaksebrug’.

De gemeenteraad van Ouderkerk stemde op 15 september 2011 in met een motie van de PvdA waarin een sterke voorkeur voor de ‘Gouderaksebrug’ wordt uitgesproken.

De provincie nam dit uiteindelijk over. Voor Gouda was er een pleister op de wonde: de naam Verbindingsasje bleef, maar verhuisde naar het deel van de randweg tussen de Goudseweg en de brug.