21 juni 2013

IJsseldijk onder de maat

Slechts twee procent van de IJsseldijk tussen Krimpen aan den IJssel en Gouda voldoet aan de norm dat ze bestand moet zijn tegen een hoge waterstand die eens in de 2000 jaar voorkomt. Het zwakst is de dijk tussen Gouderak en Lageweg.

Zelfs wanneer de stormkering bij Krimpen is gesloten is de kans dat de dijk doorbreekt niet denkbeeldig. De dijk is zo zwak dat door de druk van het water delen kunnen verschuiven.

De Kattendijk, ook afgekeurd. Rechts de Grote Waal, een kolk die ontstond bij een dijkdoorbraak.

De Kattendijk, ook afgekeurd. Rechts de Grote Waal, een kolk die ontstond bij een dijkdoorbraak.

Het versterken van de bijna 25 kilometer lange dijk zou bijna een half miljard euro gaan kosten. Dat astronomische bedrag kan niet worden opgebracht, daarom kiest het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ervoor de zwakste plekken als eerste aan te pakken.

De Kattendijk, met het dorp Gouderak op de achtergrond.

De Kattendijk, met het dorp Gouderak op de achtergrond.

De zwakke dijkvakken worden tussen nu en 2019 verkend. De jaren daarna wordt de uitvoering ter hand genomen. Bij het werk houdt het hoogheemraadschap geen rekening met een verbetering van de omgevingsruimte, zo bleek donderdagavond tijdens een presentatie in de commissie VROM van de Ouderkerkse gemeenteraad. Voor het hoogheemraadschap telt alleen de versteviging van de dijk.

De grootste zorgen op het Ouderkerkse deel van de dijk betreffen de IJsseldijk Noord en Kattendijk tussen Lageweg en Gouderak (3,5 km, uitvoering 2019-2021), de IJsseldijk Noord bij Ouderkerk aan den IJssel (3,4 km) en de dijk tussen Ouderkerk en Krimpen (1,2 km, beide uitvoering 2021-2023), zie het kaartje hieronder (klik op de afbeelding voor een vergroting).

dijkversterkingverbeteropgave548

IJsseldijk over bijna de hele lengte afgekeurd (Het Kontakt, 21 juni 2013)