18 januari 2014

In de remmen bij gemaal Verdoold

Bij het gemaal Verdoold aan de Kattendijk in Gouderak moeten snelheidsremmende maatregelen komen. De gemeente werkt daar momenteel plannen voor uit. Dat meldde wethouder Theo Segers donderdag in de commissie VROM. Het verkeer rijdt nu vaak veel te hard richting het dorp.

Segers wil maatregelen, vooruitlopend op nieuwe asfaltering van de dijk die ook op de planning staat.
De mededeling kwam aan de orde toen de commissie sprak over recente verkeerstellingen op de dijk. Een gedeelde conclusie van de commissie was dat de gevreesde grote toename van het verkeer door de komst van de Zuidwestelijke Randweg, de Gouderaksebrug en de Zellingwijk is uitgebleven. Er is een toename van verkeersbewegingen, maar zeker niet de verdubbeling waar vooraf voor werd gevreesd.

Zwaar vrachtverkeer wurmt zich door de Gouderakse Dorpsstraat. Deze foto is van april 2011, sinds de komst van de Gouderaksebrug is de drukte toegenomen.

Zwaar vrachtverkeer wurmt zich door de Gouderakse Dorpsstraat. Deze foto is van april 2011, sinds de komst van de Gouderaksebrug is de drukte toegenomen.

Zorgen waren er nog altijd wel over het zware vrachtverkeer, op de gehele dijk langs de Hollandsche IJssel. Commissieleden zien met eigen ogen vaak Oost-Europese vrachtwagens op de dijk rijden. “Ze volgen de TomTom”, stelde Ronald Timmermans (VVD). “Ze draaien de dijk op, terwijl ze over de Zijdeweg zouden moeten.”

Wethouder Segers merkte op in gesprek te zijn met bedrijven. “Drukte is ook een goed teken, want dan gaat het goed met de economie”, nuanceerde hij de zaak.

Commissielid Arnold Boer (PvdA) bepleitte om over een jaar nogmaals een verkeerstelling te houden. Segers noemde dat echter te kostbaar.

(Bron: Het Kontakt, 17 januari 2014)